norge.pngfinlands-flagga.pngClick here for information about Ingold glass pH catheters

Tillbaka till startsidan

 

Gastroenterologi Urologi/Gynekologi Neurologi Psykiatri Sömn/PSG ENT Om oss
Flödesmätare Urodynamik Blåsscanner S-CATH™ System Britsar ACT / ProACT™ Biofeedback

Sök

SynMed Medicinteknik AB

Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm

Tel: 08-760 83 00

info@synmed.se

Aktuella kurser & möten

Alla aktuella kurser och möten inom som vi är med på. Läs mer >

ISO-13485_2016-black-TM.jpg 

 

ACT / ProACT™

proact_m

 

ACT står för Adjustable Continence Therapy eller justerbar kontinensterapi för kvinnor. Det är ett implantat med två små silikonballonger som placeras nära urinröret under urinblåsan genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Efter ingreppet justerar ansvarig läkare ballongernas volym efter patientens individuella behov. Efter justering ger ballongerna ett effektivt skydd mot oönskat läckage. ACT är en
effektiv behandling för kvinnor med stressinkontinens där andra behandlingar som bulkterapi eller slyngoperation har misslyckats.


ProACT™ är motsvarande system för manlig inkontinens där de implantatet placeras bilateralt i periuretrala positionen under blåshalsen. Syftet med ProACT™ är att återskapa en normal blåsfunktion hos patienter med läckage efter en radikal prostatektomi. Ingreppet kan med fördel utföras med ultraljud.


ACT / ProACT™ finns i olika längder och är en bestående behandling som enkelt kan justeras över tiden av behandlande läkare. Behandlingen är helt reversibel då ballongerna med ett enkelt ingrepp
kan avlägsnas vid behov.

 

 

Fördelar med ACT / ProACT™:

 

  Latexfria silikonballonger med titaniumport
  
 

Minimalt invasivt ingrepp ca 30-40 minuter

 

 

Postoperativa justeringar kan göras vid behov

 

 

Helt reversibelt behandlingsalternativ

 

 

De kliniska resultaten visar på en effektiv behandling för

både män och kvinnor 

 

 

 

 

Publicerade artiklar om ProACT

 

pdf Spiral Multidetector Computerized Tomography Evaluation
of Adjustable Continence Therapy Implants
pdf Transrectal Ultrasound–Guided Implantation of Adjustable
Continence Therapy (ProACT): Surgical Technique and Clinical
Results After a Mean Follow-Up of 2 Years
pdf Adjustable Continence Therapy (ProACTTM): Evolution of
the Surgical Technique and Comparison of the Original 50
Patients with the Most Recent 50 Patients at a Single Centre
 

 

 

Publicerade artiklar om ACT

 

pdf Adjustable Continence Therapy for Treatment of
Recurrent Female Urinary Incontinence
pdf The Adjustable Continence Therapy System for Recurrent Female
Stress Urinary Incontinence: 1-Year Results of the North America
Clinical Study Group
 

 

 

ACT / ProACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information

acrobat

ACT / ProACT informationsblad