norge.pngfinlands-flagga.pngClick here for information about Ingold glass pH catheters

Tillbaka till startsidan

 

Gastroenterologi Urologi/Gynekologi Neurologi Psykiatri Sömn/PSG ENT Om oss
EMG / NCV / EP Sudoscan 2 Vagus

Sök

SynMed Medicinteknik AB

Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm

Tel: 08-760 83 00

info@synmed.se

Aktuella kurser & möten

Alla aktuella kurser och möten inom som vi är med på. Läs mer >

ISO-13485_2016-black-TM.jpg 

 

Sudoscan 2

 

Impeto Medical har utvecklat SudoScan2 vilket är ett system med patenterad teknologi som snabbt och icke-invasivt bedömer sudomotorfunktion genom mätning av ESC - Electrochemical Skin Conductance.

SudoScan2 mäter svettkörtlarnas förmåga att frigöra kloridjoner som svar på en elektrisk stimulering. SudoScan2 utför ett icke-invasivt test av svettkörtlarna i handflator och fotsulor där resultat erhålls som konduktans uttryckt i μS, vilket ger uttryck för tillståndet hos de nervfibrer som innerverar svettkörtlarna. Undersökningsresultaten är objektiva, kvantitativa och reproducerbara och används för att detektera och följa upp utvecklingen av fintrådsneuropati (autonom perifer neuropati). Dessa neuropatier kan förekomma vid t ex pre-diabetes eller diabetes och SudoScan2 kan påvisa denna komplikation av diabetes i ett tidigt stadium.

Att i ett tidigt skede införa specifik medicinsk behandling vid neuropati skulle kunna undvika uppkomsten av allvarligare och kostsammare komplikationer. Autonoma perifera neuropatier kan också uppträda vid exempelvis amyloidos eller som en bieffekt av kemoterapi.

SudoScan2 har följande fördelar:

 

Enkel mätning av sudomotorfunktion på < 3 minuter

 

 

Systemet kan analysera patientens förändring över tid

 

 

Objektiva resultat till skillnad från QST - Quantitative

Sensoric Testing

 

 

Icke-invasiv mätning som eliminerar

infektionsrisk vid biopsi

 

Mer Information

pdf

Informationsblad

pdf

Informationsblad på Engelska