norge.pngfinlands-flagga.pngClick here for information about Ingold glass pH catheters

Tillbaka till startsidan

 

Gastroenterologi Urologi/Gynekologi Neurologi Sömn/PSG Nasofaryngoskop Om oss
Refluxmätning Manometri SmartPill EndoFlip™ Utandningstest

Sök

SynMed Medicinteknik AB

Katrinebergsvägen 6, 8tr

117 43 Stockholm

Tel: 08-760 83 00

Fax: 08-760 59 90

info@synmed.se

Aktuella kurser & möten

Alla aktuella kurser och möten inom som vi är med på. Läs mer >

ISO-13485_2016-black-TM.jpg 

 

EndoFlip™

Endoflip_m.jpg

 

Endoflip™ 1.0 impedansplanimetrisystemet är ett nytt diagnostiskt framsteg som används för att utvärdera funktionen i matstrupen. Endoflip™ utnyttjar högupplösande impedansplanimetri under

volymstyrd distension för att bedöma luminal tvärsnittsarea i förhållande till tryck. Detta kallas också som luminal distensibilitet. Endoflip™ impedansplanimetrisystemet är FDA-godkänd för klinisk användning. Det kan mäta tryck och dimensioner som ett komplement vid den

omfattande utvärderingen av patienter med symtom som överensstämmer med gastrointestinala motilitetssjukdomar.

 

Endoflip™ 2.0 är en tilläggsmodul som gör det möjligt att utföra och spara realtidsmätningar för att avgöra om patienten har en stor motilitetsstörning under en endoskopiundersökning. De observerade

mönstren kan användas som en tidig screeningsmekanism för förhållanden som t ex achalasi, GEJ-utflödeshinder eller andra större eller mindre motorikstörningar.

Flip topografi producerar upprepade visuella signaler, inte tillgängliga någon annanstans, som hjälper vårdgivaren att bestämma om en patient har en stor motilitetsstörning. Allt detta kan uppnås vid standard endoskopisk bedömning under sedering.

 

 

EndoFlip™ har följande fördelar:


 

Tidig upptäckt av större motilitetsstörningar vid endoskopi

 

 

Kompletterande metod för HRM

 

 

Snabb och enkelt system att använda

 

Mätdata i realtid kan spelas in med befintligt videosystem

Kan användas under pågående POEM-operationer för att

utvärdera om ingreppet är tillräckligt effektivt

  

Mer information om EndoFlip:

 

pdf

Informationsblad
pdf

Evaluation of Esophageal Motility